Världens största konferens om sällskapsdjurens betydelse för människan

Den 1 - 4 juli blir Stockholm centrum för världens ledande forskning inom samverkan mellan djur och människor. Världens främsta forskare inom området kommer att träffas för att presentera och diskutera nya studier om hur sällskapsdjur påverkar människa och samhälle.

Agria Djurförsäkring är en av huvudsponsorerna till konferensen och står även bakom den ideella organisationen Manimalis som verkar för att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter för samhället och den enskilda människan.

Agria bidrar genom sitt samhällsengagemang till ett friskare samhälle med djur. Detta kommer bland annat till utryck genom Agrias forskningsfond som finansierar forskning inom veterinärmedicin, god djurhållning samt forskning för att förbättra hälsa för människor genom umgänge med djur.

– För oss är frågor som friska djur, ansvarsfullt djurägande och ett hållbart samhälle med djur och människor några av de allra viktigaste frågorna, säger Suzanne Burdén kommunikationsansvarig Agria Djurförsäkring.

Det råder idag ingen tvekan om att sällskapsdjur har en positiv inverkan på oss människor. Forskning visar att sällskapsdjur har en positiv social, fysiologisk och psykologisk inverkan på oss människor. Under konferensen Människa & Djur: För Livet den 1-4 juli kommer en rad nya svenska och internationella forskningsresultat att presenteras. Konferensen är den tolfte i räkningen och arrangerades senast i Tokyo 2007.

Det främsta syftet med konferensen är att öka allmänhetens kunskap om de positiva effekter som sällskapsdjur har för människan och samhället. Den syftar också till att höja den politiska medvetenheten om frågor som rör bland annat sällskapsdjur inom hälso- och sjukvård.