Tobbe Larsson och Agria ska öka samspelet hos Sveriges hästintresserade

Många hästolyckor skulle undvikas om fler förstod hästens signaler. Det är utgångs­punkten i ett nytt samarbete mellan hästartisten Tobbe Larsson och Agria Djur­för­säkring. Tillsammans ska de sprida förståelse, välbefinnande och trygghet bland såväl svenska häst­ägare som deras hästar.

Idag går startskottet för ett samarbete mellan Agria Djurförsäkring och Tobbe Larsson. Direkt därefter börjar arbetet att öka kunskapen om samspelet mellan hästar och männi­skor.

– Första steget blir att spela in en film som ger råd kring vanliga hästproblem där kommunika­tion och rätt hand­havande kan vara lösningen. Ett sådant tips kan vara hur man lastar en otrygg häst, säger Tobbe Larsson.

Till Falsterbo Horse Show släpps en första DVD med tips och senare i höst släpps en upp­följare. Hästintresserade kommer att kunna chatta med Tobbe på Agria.se och logga in på Agria.se för att ta del av Tobbes råd. En turné där Tobbe tydliggör hur ryttaren kan öva upp samspelet med hästen och dra nytta av en bättre kommunikation är planerad till hösten. Att förebygga olyckor inom hästsporten är helt klart ett viktigt område.

– Genom Agria Incident – vår hästförsäkring för människor – får vi varje dag in cirka en anmälan om benbrott, armbrott eller annat olycksfall. Flera av dem hade kunnat undvikas om ryttaren haft större kunskap om och förståelse för hästens signaler. Till­sammans med Tobbe kan vi förebygga många olyckor, säger Stefan Fur, Agria Djurförsäkring.

Stefan, som själv är hästägare, tror att det finns mycket att vinna både för hästen och för hästägaren i att lära sig mer om hur hästen kommunicerar.

– Mycket av det naturliga samspelet mellan människan och djuren försvann under mitten av 1900-talet i samband med ”avhästningen”. Det är dags att vi lär oss på nytt och betraktar hästar utifrån hästarnas förutsättningar, menar han.

Hos Agria ingår Agria Incident i alla hästförsäkringarna utan kostnad. Det är en olycks­falls­försäkring som skyddar de människor som skadas av en Agriaförsäkrad häst. I år har den förbättrats väsentligt med högre ersättning vid personolycksfall.