Forskningsanslag 2018

Beviljade forskningsprojekt för 2017 för hund och katt.

Agria och SKK Forskningsfond delar årligen ut närmare åtta miljoner kronor till forskare i de nordiska länderna med målsättning att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning inom avel, djurhälsa och djurhållning för såväl veterinärer som uppfödare och djurägare.

I fondens forskningskommitté finns bred och djup kompetens inom veterinärmedicin, genetik, zoologi, medicin och hälsa. Till 2017 års fördelningsmöte fanns ett 40-tal ansökningar för nya projekt och för fortsatta studier och projekt som tidigare år tilldelats anslag. Alla forskningsprojekt som beviljats anslag finns presenterade på fondens webbplats www.hundforskning.se, där även annan intressant forskning kring sällskapsdjur presenteras. De projekt som beviljats anslag för 2018 är:

Fekal mikroRNAer hos katter som nya biomarkörer för mage-tarm kræft

Mave-tarm kræft udgør 14% af alle kræftformer hos kat. Man skal bruge invasive kliniske undersøgelser for at diagnosticere denne kræftform. Med dette projekt vil vi etablere en diagnostisk test til tidlig diagnostik af mave-tarm kræft hos katte. Denne test vil blive etableret på baggrund af undersøgelser af microRNA (små RNA gener) i fæces fra klinisk velkarakteriserede syge og raske katte.

Sökande: lektor Susanna Cirera

BPH som grund för utveckling av en affektbaserad modell för hundens personlighet

I ett första steg kommer data från Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) att analyseras. Målet är att finna hundpersonlighetsdrag som kommer till uttryck under beskrivningen och i vardagssituationer. I ett andra steg är målet att utveckla en affektbaserad modell för personlighet hos hund. Utkomsten av projektet är betydelsefullt för hundars välfärd och till gagn för hundägare. Resultaten är även viktiga för användande av BPH i avelssammanhang och för vidare forskning baserad på BPH.

Sökande: Kenth Svartberg, FD, extern forskare i etologi

Effekt av TENS på hund med artros – utvärderat med ny användarvänlig sensorteknik

Vårt mål är att förbättra diagnosticering och icke-farmakologisk behandling av smärta från rörelseapparaten hos hundar genom att i en metodikstudie optimera användningen, i klinisk verksamhet, av en ny objektiv rörelseanalysteknik (Intertial Measurement Unit, IMU), samt att i en klinisk studie undersöka den smärtlindrande effekten av Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering (TENS) behandling av 30-40 hundar med artros, utvärderat med tryckmatta, aktivitetshalsband samt smärtformulär.

Sökande Anna Bergh, lektor, docent

Forekomst og kinetikk av langtidsvirkende antikoagulerende rottegifter hos hund

Accidental poisoning with long-acting anticoagulant rodenticides (LAARs) resulting in bleedings, is not uncommon in dogs, but Little information exist on the elimination kinetics.

Recently we discovered that necropsied dogs had a high prevalence of LAARs livers - 20%.

We will examine LAARs in poisoned dogs, and the exposure of LAARs in healthy dogs by analysing the concentrations of LAARs in blood and faeces using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).

Sökande: professor Lars Moe

Hundens innflytelse på human fysisk og psykisk helse

Hundehold kan ha en positiv effekt på human helse. Vi vil analysere norske datasett på folkehelse, der ~50.000 mennesker har besvart omfattende spørreskjema knyttet til livsstil, mosjon, røyking, fysisk/psykisk helse og hundehold. Vi vil analysere sammenhenger mellom hundehold og human helse inkl. dødsårsak og kreftforekomst. Påviste positive sammenhenger vil bidra til god politisk profilering av hundehold, kan bedre tilgang til forskningsmidler knyttet til helse og bidra til bedre dyrevelferd.

Sökande: professor Frode Lingaas

Hundens smärteansikte, en potentiellt känslig indikator för smärta hos hund

Too many dogs have a reduced quality of life due to un-treated or under-treated pain. Facial expressions are useful for detecting pain in other species. A tool, the dogFACS, offers a systematic method to describe visible facial movements in the dog. The aim of this study is to use dogFACS to describe the pain face of the dog. The method to achieve this goal is to FACS-code videos of dogs with and without pain and compare the results.

Sökande: assistant professor Karina Gleerup

Vaccination mot öroninfektion hos hund orsakad av Pseumonas bakterier

Pseudomonas aeruginosa is a major cause of chronic otitis externa in dogs - infections that can be impossible to cure. In this project we will develop and test autogenous vaccines preventing recurrence of P. aeruginosa in patients that are chronically affected. In year 1, we will screen genetic diversity of around 1000 P. aeruginosa isolates from infected dogs. Based on the outcome, one or more autogenous vaccines will be developed and tested in a clinical trial in year 2 of the project.

Sökande: associate professor Peter Damborg

Genotypisk och fenotypisk variation för fyra brakysefala hundraser

A multicenter Nordic study is proposed to obtain data and samples on a wide variety of  dogs of four  brachycephalic breeds –

AIMS

To reveal if there is sufficient phenotypic and genotypic variation in to allow selection to achieve a change in anatomy to reduce the predisposition for Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS)
To indicate breeding animals that would enhance the health in these breeds.
To relate phenotypic measures to underlying genetic factors
Sökande: seniorprofessor Åke Hedhammar

Taurinkoncentration hos cocker spaniel med och utan dilaterad kardiomyopati

Hundar kan normalt själva syntetisera taurin och på så sätt upprätthålla normala koncentrationer utan dietärt tillskott. lnom vissa raser, och i synnerhet cocker spaniel, har dock låga taurinkoncentrationer i blodet kunnat kopplas till utvecklandet av DCM.

Denna studie ämnar därför undersöka en population av svenska cocker spaniel för att identifiera individer med taurinbrist samt undersöka eventuella kopplingar till utvecklandet av DCM och andra sekundära sjukdomar såsom retinal degeneration.

Sökande: leg veterinary Karin Kriström

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg