Forskningsanslag 2016


Sällskapsdjurens reproduktion och uppfödning

Proteinmarkörer för diagnostik av tidig dräktighet hos hund
Margareta Ramström Jonsson, Uppsala universitet
Söker anslag för 2 år

Kan melatonin påverka tikens löpningscykel

Eva Axnér, Sveriges lantbruksuniversitet
Söker anslag för 2 år

Sällskapsdjurens roll för människan och samhället

Nosens temperatur som en indikator hos hundar
Ronald Kröger, Lunds universitet
Söker anslag för 2 år

Utvärdering av diagnos och behandlingsmetoder vid juvertumörer

Eva Hellmén, Sveriges lantbruksuniversitet
Söker anslag för 2 år

Sällskapsdjurens fysiska och mentala hälsa, prestation och välfärd

Utnyttjande av unikt omfattande data avseende vikt, hälsa och olika sjukdomar
Linda Andersson, Sveriges lantbruksuniversitet
Söker anslag för 3 år

Patomorfologi vid NDRG1-associerade neurodegenerativa hundsjukdomar

Karin Hultin Jäderhult, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet
Söker anslag för 3 år

Strålbehandlingens inflytande på EPR effekt i tumörer hos hund

Betina Børresen, Köpenhamns universitet
Söker anslag för 1 år

Varför skadas näthinnan hos flatcoated retrievers vid chorioretinopati?

Björn Ekesten, Sveriges lantbruksuniversitet
Söker anslag för 1 år

Effekten av veterinärmedicinsk rehabilitering för hundar med artros

Ann Essner, Uppsala universitet
Söker anslag för 2 år

Collie eye anomaly hos border collie i Norge

Siv Grosås, Norsk Kennel Klub
Söker anslag för 2 år

Antinukleära antikroppar, CRP och IgA hos Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Helene Hamlin, Sveriges lantbruksuniversitet
Söker anslag för 3 år

Är buckal administrering av buprenorfin till kanin verksam?

Patricia Hedenqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet
Söker anslag för 1 år

Gentest för livmoderinflammation hos hundar

Ragnvi Hagman, Sveriges lantbruksuniversitet
Söker anslag för 3 år

Strategisk genomsekvensering av hund-mutationsdetektion och etablering av resurs

Frode Lingaas, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, Veterinärhögskolan
Söker anslag för 1 år

Genetisk bakgrund till plattbröst hos bengalkatt

Sofia Mikko, Sveriges lantbruksuniversitet
Söker anslag för 3 år

Nya hemostatiska verktyg för undersökning av katter med risk för trombos

Lise Nikolic Nielsen, Köpenhamns universitet
Söker anslag för 1 år

Effekt av antihistaminet cetirizin vid atopisk dermatit på hund

Lena Olsén, Sveriges lantbruksuniversitet
Söker anslag för 3 år

Omvårdnadsbeteende och dess effekt på känslomässig anknytning hos hund

Therese Rehn, Sveriges lantbruksuniversitet
Söker anslag för 2 år

Effekter av yttre och inre kommande hormonliknande ämnen på normal och tumöromvandlad juvervävnad hos hund

Erik Ropstad, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet
Söker anslag för 3 år

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg