Forskningsanslag 2015

Sällskapdjurens reproduktion och uppfödning

Myometriets roll i uterin inertia hos hund
Sandra Goericke-Pesch, Köpenhamns universitet
Söker anslag för 3 år

Sällskapsdjurens roll för människan och samhället

Djur på vårdhem i Sverige, Finland och Danmark
Heidi Brisk, Köpenhamns universitet
Söker anslag för 1 år

Sällskapsdjurens fysiska och mentala hälsa, prestation och välfärd

Optimering av protokoller för diagnostik och terapi vid UTI hos Tina Møller Sørensen, Köpenhamns universitet
Söker anslag för 3 år

Mitral klap insufficiens hos Cavalier King Charles Spaniel

Peter Karlskov-Mortensen, Köpenhamns universitet
Söker anslag för 1 år

Bör neutralisations rekommendationer ändras, och vara rasspecifika?

Majbritt Maria Estrup Larsen, Köpenhamns universitet och Specialistdjursjukhuset Helsingborg
Söker anslag för 1 år

Kardiel troponin I och T som hjärtemarkörer hos kat med njurinsufficiens

Rebecca Langhorn, Köpenhamns universitet
Söker anslag för 1 år

Objektiv hältdiagnostik på hund med ny användarvänlig sensorteknik

Anna Bergh, Sveriges lantbruksuniversitet
Söker anslag för 1 år

Analysmetoder för specifik vikt i katt- och hundurin

Inger Lilliehöök, Sveriges lantbruksuniversitet
Söker anslag för 1 år

Progressiv icke-smärtsam myelopati på mops

Cecilia Rohdin, Universitetsdjursjukhuset vid Sveriges lantbruksuniversitet
Söker anslag för 3 år

Antihistamineffekt av cetirizin oralt till hund

Lena Olsén, Sveriges lantbruksuniversitet
Söker anslag för 1 år

64Cu-lipsome PET för att förutsäga behandlingsrespons vid lymfom hos hund

Betina Børresen, Köpenhamns universitet
Söker anslag för 1 år

Detaljert kartlegging av mutasjoner assosiert med nyresvikt hos boxer

Frode Lingaas, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet / veterinärhögskolan
Söker anslag för 1 år

Syringomyeli: klinisk og genetisk sygdomsudtryk hos CKCS

Maria Søndergaard Thøfner, Köpenhamns universitet
Söker anslag för 1 år

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg