En gemensam uppgift är att utveckla djurägandet, djurhållningen och djursjukvården. På flera sätt ger Agria sina samarbetspartners möjlighet att profilera och utveckla sin verksamhet. Samarbetet innebär också att Agrias försäkringsprodukter blir de bästa tänkbara i och med att många av djurorganisationerna deltar i Agrias produktkommittéer som förbättrar och tar fram nya försäkringsalternativ.

 

Sverak

Aby & Somaliringen

Bengalföreningen

Birmasällskapet

Brittringen

Nordiska Rexringen

Ragdollklubben

Riksföreningen Anställda
Inom Djursjukvården (RAID)

Scandinavian Ragdoll Club

Siames & Orientalgruppen

Skogkattsslingan

 
The Maine Club