1890 Det första rikstäckande djurförsäkringsbolaget grundas: Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget, SKFB. Senare skulle SKFB bli Agria Djurförsäkring.

1891 Rivstart! Redan det andra året är cirka 20 000 hästar och 18 000 nötkreatur försäkrade i SKFB.

1892 Skiftnyckeln uppfinns.

1897 infördes masskadeförsäkring för nötkreatur, huvudsakligen för mjältbrand och blodhalning.

1905 Unionen mellan Norge och Sverige upphör. Bilregistret införs. Totalt finns 115 bilar i hela riket.

1915 Pionjärer! SKFB bygger ett sjukhem – Sjuk- och konvalescentstallet på Ennora – för djur som behöver längre konvalescenstid.

1918 Fred efter första världskriget.

1919 Detta år introduceras en försäkring med knorr: Svinförsäkring. Samma år får kvinnor rösträtt.

1921 Dödsstraffet avskaffas.

1924 Vov! Nu finns även försäkringar för hundar, får och getter …

1928 …och hagel. Om ytterligare sju år har efterfrågan på SKFBs hagelförsäkring ökat med 700 procent.

1928 Bubbelgummet lanseras.

1929 Den första svenska ljudfilmen ”Säg det i toner” har premiär i Stockholm.

1930 SKFB donerar cirka en halv miljon kronor till uppbyggnaden och driften av ny utbildningsinrättning för veterinärer.

1938 En fond som ska främja veterinärmedicinsk forskning instiftas av SKFB.

1954 Riksdagen beslutar om att avskaffa motboken. Första svenska djursjukhuset grundades i Helsingborg.

1959 Ingmar Johansson besegrar Floyd Pattersson i en tungviktsmatch.

1965 SKFB inleder samarbete med Svenska husdjursförsäkringsbolaget och Östergötlands Kreatursförsäkringsbolag. Fem år senare bildar dessa tre bolag…

1970 ...Jordbrukets Försäkringsbolag, JFB.

1972 Katten tassar in

1977 Ägarna till papegojor pustar ut

1987 Agria grundas av Länsförsäkringar och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. JFB fusionerar med Agria.

1992 LRF säljer sin del i företaget. Agria blir ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar och blir gruppens specialistbolag för djur och gröda.

1992 Ekonomisk kris i Sverige – Valutaoro och räntechocker och fritt flytande kronkurs kulminerar i början av året. Smådjur blir Agrias största affärsområde.

1995 Sverige blir medlem i EU.

1998 Agria blir första svenska försäkringsbolag som får ISO-certifiering. Agria lanserar försäkringar för de allra minsta – och för de allra längsta. Nu kan även möss och vissa ormar försäkras.

1999 Agria mottar Utmärkelsen Svensk Kvalitet ur Carl XVI Gustavs hand.

2000 Agria firar 110-års jubileum.

2001 Agria Incident - första hästförsäkringen för människor - lanseras.

2002 Agria lanserar Sveriges första hundkontor - en plats där medarbetarna kan ha sina hundar på dagarna.

2003 Agria får Utmärkelsen Svensk Kvalitet för andra gången. Första företag som får det två gånger.

2005 Agria Dyreforsikring i Norge startar.

2007 Agria köper ett försäkringsbolag i Storbritannien för att där lansera Agriakonceptet. Agria lanserar också hagelförsäkring för fruktodlare.

2008 Agria International bildas.

2011 Agria Dyreforsikring i Dannmark startar.

2015 Agria vinner priser för bästa webb i två kategorier; Information & Service och Responsiv webb, i Web Service Award.

2016 Agria Eläinvakuutus i Finland lanseras.

2017 Agria vinner pris för bästa webb i kategorin; Information & Service, i Web Service Award.

2018 Agria Assurance pour animaux i Frankrike lanseras.