Område: Lantbruk Om Zoonoser

Bra hygien viktig för att motverka att zoonoser sprids Jordbruksverket tog under 2013 fram nya hygienregler för djurhållare och besöksverksamheter, för att minska smittspridningen mellan djur, samt mellan djur och människor. Artiklar