Område: Lantbruk Om Sniglar

Förekomst och bekämpning av sniglar Behöver vi bekämpa den ökade förekomsten av sniglar på våra vallar och åkrar? I takt med att vintrarna i Sverige blir varmare och att vi i större utsträckning drabbas av blötare somrar och höstar ökar överlevnaden bland våra snigelarter. Artiklar