Område: Lantbruk Om Köpa Får

Minska smittrycket i din fårbesättning Att köpa in djur kan vara nödvändigt för att förnya besättningens avelsmaterial. För att hålla ner smittrycket bör man dock undvika att köpa in djur i onödan eftersom det är den vanligaste orsaken till att sjukdomar sprids. Du kan själv förebygga problem genom att vara extra noga med vilka djur du köper in. Artiklar