Område: Lantbruk Om Klimat

Torka och översvämningar – förbered gården för klimatförändringar

Utan vatten inget liv, heter det. Frågan har aktualiserats alltmer på Sveriges gårdar i takt med att klimatförändringarna blir mer påtagliga. Långa tider av torka ger sinande brunnar, vilket innebär en katastrof för gårdar med djurbesättningar. Samtidigt kan höga vattenflöden förorena tidigare stabila brunnar.

Artiklar