Område: Lantbruk Om Hagelskada

Odlingsförsök med konstgjort hagel ökar precisionen i grödavärderingen

Sedan 1928 försäkrar Agria grödor mot hagelskador. Då krävs kunskap om haglets effekter på grödorna. 2015 skördades det tredje årets försök med konstgjort hagel för att undersöka hur raps skadas i olika stadier & öka precisionen i grödavärderingen.

Artiklar
Agria minskar din ekonomiska förlust vid hagelskada Under juni och juli har det haglat på flera platser i Sverige. Överlag är våra vanligaste grödor bra på att kompensera för hagelskador, men om skadan sker under ett senare utvecklingsstadium finns risk för märkbar skördeminskning. Agrias grödaförsäkring kan minimera den ekonomiska förlusten som uppstår vid en hagelskada. Artiklar