Område: Lantbruk Om Bakter

Ingen MRSA hos svenska avelsgrisar MRSA-bakterier, blir allt vanligare inom humansjukvården. Glädjande statistik visar nu att användningen av antibiotika inom djursjukvården, vilket påverkar förekomsten av den resistenta bakterien, gick ner 2011. Artiklar