Område: Lantbruk Om Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens - Ett globalt hot! Antibiotikaresistens är ett stort globalt hot mot både folkhälsan och djurhälsan, samt mot hela den moderna hälso- och sjukvården. I Sverige har vi ett gott läge jämfört med många andra länder, men med en ökad rörlighet av människor, djur och livsmedel blir åtgärder för att begränsa antibiotikaresistens allt viktigare. Artiklar