Värdering

För att kunna säkerställa tillgänglighet, kapacitet och opartiskhet för våra kunder som råkat ut för en hagelskada, har Agria en egen kår av grödavärderare - alla med många års erfarenhet och kunskap från växtodlingsbranschen.

Värderingsmännens kunskap och erfarenhet, tillsammans med data från våra försök och lantbrukarens egna kunskaper om sin odlingshistorik, ger oss stor precision när en skada ska värderas.

Det är viktigt att värderingsmannen besiktigar skadan så tidigt som möjligt efter hagelskuren, för att minska risken för sekundära skador - angrepp från fåglar och insekter är sådant som kan påverka värderingen. I vissa fall måste värderingsmannen komma tillbaka för fler besök, när grödan är i senare tillväxtstadier.

Agria jobbar ständigt med att utveckla våra egna metoder och manualer för grödavärdering. Vi är även medlemmar i AIAG (International Association of Agricultural Production Insurers), där våra värderingsmän utbildas vidare i olika grödor.

Agria Djurförsäkring har även stått som värd för dessa seminarier, senast 2013 då 105 personer från 13 länder deltog.  Seminariet hölls i Lund, på ämnet rapsvärdering.

Agria driver egen försöksverksamhet, vilket gör att vi är väl rustade när det gäller att kunna försäkra och värdera hagelskador på de flesta lantbruksgrödorna. Nya sorter, odlingsmetoder och klimatutmaningar gör också att det finns anledning att fortsätta med fältförsök, för att vara uppdaterad med den senaste kunskapen.