Den klassiska svinpesten hittades i Sverige senast 1944 och dyker upp i Europa då och då. I Sverige regleras svinpest av epizootilagstiftningen. För alla sjukdomar som omfattas av epizootilagstiftningen ersätter Jordbruksverket 100 % av djurvärde och sanering om en besättning skulle spärras. För svinpest ersätter Jordbruksverket också produktionsbortfall med 100 %.

Virusen sprids lätt

Båda sjukdomarna orsakas av virus och har liknande symtom och för att skilja sjukdomarna åt krävs laboratorieanalys. Virusen sprids lätt mellan levande djur, människor och redskap. De kan också spridas med animaliska livsmedel eftersom virus kan överleva i fruset kött, produkter som inte värmebehandlats och i saltade produkter. Exempel på animaliska livsmedel som skulle kunna sprida svinpestvirus är olika rökta korvar eller salami.  Även om människor kan sprida smittan t.ex. på våra kläder blir vi inte smittade eller sjuka.

Grisar kan dö innan du hinner se symptom

Grisar som drabbas av afrikansk svinpest kan ibland dö innan du som djurägare eller djurskötare hinner se några symtom. De grisar där symtom upptäcks innan de dör visar symtom som feber, upphörd aptit och nedsatt allmäntillstånd. Huden kan bli blåaktig på delar av kroppen och grisarnas gång ostadig. Du kan också se symtom som andningssvårigheter, rinnande ögon, kräkningar och diarré. I vissa fall kan sjukdomen också visa sig långsammare och flera symtom kan visa sig under flera månaders tid. Symtomen vid klassisk svinpest är liknande men kan variera ännu mer med allt från väldigt milda symtom till dödsfall.

 

Du som är intresserad av att veta mer om svinpest kan hitta information på Jordbruksverkets och SVA’s hemsidor.