Sprängört farlig för betande djur

På sensommaren blommar sprängört, en av de giftigaste växterna som finns i Sverige. Det krävs endast 200 gram av den välsmakande örten för att en ko ska dö, och förloppet går mycket snabbt.

Nyligen dog två kor av misstänkt förgiftning av sprängört i Gävletrakten. 

- Det krävs väldigt små mängder för att ett stort djur som en ko eller en häst ska dö av sprängörtsförgiftning. Vid till exempel torka, när betestillgången ofta är sämre, söker djuren foder på andra platser än normalt och då kan risken öka för att djuren får i sig växter de normalt sett inte äter, säger Agrias veterinär Madeleine Agneborg.

Sprängört växer i hela landet, förutom uppe i fjälltrakterna, och är vanligast i södra och mellersta Sverige. Växten trivs vid vatten, särskilt vid dyiga och leriga stränder vid näringsrika sjöar, vattendrag, diken och strandkärr.

Snabbt förlopp

Hela växten är mycket giftig, men särskilt roten. Hästar kan dö av cirka 500 gram torra växtdelar, för nöt räcker det med 200 gram färsk sprängört. Kor, får, getter och hästar kan tycka att rötterna smakar bra, och om det finns gott om sprängört och djuren trampar sönder rötterna så att växtsaften läcker ut kan även vattnet som de växer i förgiftas.

Om djur har fått i sig sprängört kan symptomen komma inom en halvtimme och innebär bland annat kramper och andningsförlamning, som kan leda till döden. Någon behandling hinns oftast inte med, då förloppet går mycket snabbt.

För att bli av med växten på beten rekommenderar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, att man gräver upp, torkar och bränner sprängörtsbestånd, alternativt stängslar bort växten.

Läs mer

Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 1 av 1 gillade, 5 i betyg