Virus, bakterier och parasiter är några olika typer av smittämnen som kan orsaka sjukdom. Det kan även förekomma att djur bär på smitta utan att själva visa symptom.

Om du behöver köpa djur bör du i första hand köpa från Maedi Visna-fria besättningar, det vill säga besättningar som har M3-status. Be även om en djurägarförsäkran avseende fotröta eller ett intyg om F-status i klövkontrollen. Var frågvis och ta reda på hur säljaren har skött avmaskning, om djur varit sjuka eller om de fått anmärkningar i slakten, till exempel på grund av Stora leverflundran.

Inköpta djur bör hållas i karantän i minst tre veckor, gärna upp till sex veckor. De kan med fördel hållas tillsammans med utslagsdjur. Kontrollera djuren ofta och var uppmärksam på små förändringar. Verka klövarna om det behövs och fotbada djuren i tioprocentig zinksulfatlösning vid insättning och uttag ur karantän. Avmaska alltid mot Stora magmasken (Haemonchus contortus). Avlusa även djuren om det behövs.

Om du noga följer de här råden har du som djurägare gjort vad du kunnat för att skydda din besättning mot ovälkomna smittor i samband med köp av djur. Köper du dyra avelsdjur rekommenderar vi att du alltid låter veterinärbesiktiga djuret hos säljaren innan du tar hem det.

Källa: Gård & Djurhälsan