Ingen MRSA hos svenska avelsgrisar

MRSA-bakterier, blir allt vanligare inom humansjukvården. Glädjande statistik visar nu att användningen av antibiotika inom djursjukvården, vilket påverkar förekomsten av den resistenta bakterien, gick ner 2011.

Antibiotikaresistenta stafylokocker, så kallat MRSA-bakterier, blir allt vanligare inom humansjukvården. Eftersom de här infektionerna inte går att behandla med penicillin är det viktigt att hålla smittrycket nere, även inom djursjukvården.

Det är klarlagt att det finns en koppling mellan antibiotikaanvändningen inom djursjukvården och förekomsten av MRSA-bakterier. Det är därför glädjande att användningen av antibiotika inom djursjukvården har minskat under 2011. Jordbruksverket har också tagit prov hos alla avels- och gyltproducenter i landet under 2011 och alla prov var negativa. Det finns alltså ingen MRSA hos de svenska besättningarna. Däremot är MRSA vanligt bland grisarna ute i Europa. Smittan kan överföras från djur till människa och vice versa.

Källa: www.sjv.se

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg