Fågelinfluensa – en av de allvarligaste fågelsjukdomarna

Nyligen har ytterligare fall av fågelinfluensa konstaterats i Sverige, på en gård med 50 000 värphöns i Stigtomta, Sörmland. Här kan du läsa mer om den smittsamma sjukdomen. 

Vad är fågelinfluensa?

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar och ibland kan även människor smittas. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

Så sprids sjukdomen

Fjäderfä kan smittas av fågelinfluensa genom att de kommer i kontakt med symtomfria smittbärare, som vilda fåglar. Detta kan ske på olika sätt - vid utevistelse, om vilda fåglar kommer in i fjäderfähus eller genom att fågelträck kommer in i fjäderfähus via ventilation eller smutsiga skor.

Smittspridning mellan fjäderfäbesättningar sker sedan genom förflyttning av fåglar mellan olika besättningar, transportfordon, redskap, kläder, foder, damm, fjädrar och personer - allt som haft kontakt med smittade fåglar kan föra smittan vidare. För att människor ska riskera att smittas krävs närkontakt med infekterade fåglar. De allra flesta människor som fått sjukdomen har haft mycket nära kontakt med sjuka eller döda fjäderfä.

Typiska symtom

Det tar i allmänhet tre till fem dagar från smittotillfället till symtom. Symptomen kan variera beroende på olika faktorer som virustyp, fågelart, fåglarnas ålder, förekomst av andra sjukdomar och djurens livsmiljö. I vissa fall kan sjukdomen ha ett hastigt förlopp och fåglarna kan dö utan att ha uppvisat några sjukdomssymptom. I andra fall ses nedsatt allmäntillstånd, ökad dödlighet, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion och minskad foderkonsumtion. Även hosta, andningssvårigheter, svullet huvud, symptom från nervsystemet som exempelvis darrningar, kramper och svårighet att gå samt diarré kan förekomma.

Hur skyddar jag mina tamfåglar?

Det är viktigt att följa och vid behov stärka ordinarie smittskyddsrutiner. För hobbydjur får man anpassa rutinerna efter de förutsättningar man har, men principen är att minimera risk för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.

  • Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen.
  • Alla som går in i hönshus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer för att inte föra med sig eventuellt förekommande smitta in i hönshuset.
  • Använd helst separata skor inne i hönshuset.
  • Se till att vilda fåglar inte har tillträde in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation.
  • Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.

Har du en kommersiell fjäderfäbesättning ska du vara noga med att följa dina vanliga rutiner för biosäkerhet och följa eventuella riktade rekommendationer som ges av Jordbruksverket eller branschorganisationer.

Anmälningsplikt

Fågelinfluensa lyder under epizootilagen, vilket innebär att en djurägare som misstänker fågelinfluensa måste kontakta veterinär som i sin tur måste rapportera misstanke om fågelinfluensa till länsveterinären och Jordbruksverket. I väntan på att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Detta innebär att man ska stalla in misstänkt smittade djur och alla andra djur i samma flock om det är möjligt. Ingen person, något ägg eller djur som haft kontakt med de misstänkt smittade djuren får lämna anläggningen förrän en veterinär tagit över fallet.

Källor: Jordbruksverket, SVA

Läs mer hos Jordbruksverket

Läs mer hos SVA

Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 1 av 1 gillade, 5 i betyg