Det finns bakterier och andra smittämnen som överförs mellan djur och människor, som kan orsaka sjukdomar, så kallade zoonoser. Salmonella är ett exempel på en ständigt aktuell zoonos. Ofta sker smittan genom direktkontakt mellan smittbärande djur eller människor, via päls, hud, saliv och gödsel. Smittämnen fastnar på händerna och förs lätt vidare, därför är handtvätt, både innan och efter kontakt med alla typer av djur, en enkel och mycket viktig åtgärd för att minska risken att smitta sprids. Friska djur behöver inte behandlas med antibiotika, så om smitta kan förebyggas så minskar även risken för antibiotikaresistens, som idag är ett aktuellt och ökande problem.

Möjligheter att tvätta händerna vid kontakt med djur

Jordbruksverket tog under hösten och vintern 2013 fram nya hygienregler för djurhållare, till exempel lantbrukare och 4H-gårdar. För att minska smittspridningen så ska nu alla som vistas på en djuranläggning erbjudas möjlighet att tvätta händerna med flytande tvål och varmt vatten. Desinfektionsmedel ska också finnas tillgängligt. De som även tar emot besökare på sin gård ska förse dem med tydlig information kring vikten av god handhygien.

Läs mer om hygienkraven här