- Djur är fantastiskt duktiga på att känna av stämningar. Är du stressad kommer detta speglas på djuren som också de blir oroliga och stressade. Därför är det viktigt att du vid alla typer av djurhantering är lugn och aldrig stressar. Det är också viktigt att du i förväg har en uttänkt plan för hur du ska hantera djuren, säger Patrik Gustafsson.

Ha en plan för olika situationer

- Ska djuren till exempel vägas så ska det finnas en tydlig plan för hur djuren skall drivas till vågen och vem som ansvarar för vad. Men oavsett hur väl du planerat är det viktigt att komma ihåg att det är levande individer som du hanterar. Djuren kan reagera på olika sätt på olika saker och det är därför viktigt att arbeta så pass flexibelt att du kan ändra dina planer om något oväntat skulle hända. Det handlar om att tänka snabbt för att kunna förhindra att farliga situationer uppstår, säger Patrik Gustafsson.

Stress är inte bra för någon

- Farliga situationer uppstår lättast om ett eller flera djur blir stressade. Ett stressat djur behöver lugn och ro och ha en tydlig ledare. Det är viktigt att du i situationer mer stressade djur är lugn och kan läsa av djuret så ingen olycka händer. Detta innebär också att det i första hand bara är personer som känner djuren som ska hantera dem. Det gör det lättare att läsa av djuren eftersom du känner till hur djuren brukar reagera. För djuren blir det också enklare eftersom de känner dig och hur du brukar bete dig i olika situationer. Ni får en gemensam rutin, fortsätter Patrik Gustafsson.

Kor är flockdjur

- En av de viktigaste grundstenarna är att kor är flockdjur och djur som inte är vana vid att vara själva kan bli väldigt stressade när de blir ensamma. Därför är det en fördel att hantera alla djur i grupp. Ska djuren förflyttas mellan olika boxar och liknande är det alltid en fördel att göra detta i grupper istället för en och en. Skulle du vara tvungen att dela en grupp eller av någon anledning är tvungen att hantera ett djur själv är det viktigt att göra detta lugnt och försiktigt och att det är du som är ledaren. Detta gör att djuret blir lugnt och känner att du har kontroll på situationen, avslutar Patrik Gustafsson.