Vad händer om grödan skadas av hagel?

Från slutet av maj ökar risken för hageloväder. I denna artikel kan du lära dig mer om vad hagel är, varför det skadar grödan och hur en värdering vid grödaskada går till.

Hageloväder

Hagel bildas i bymoln (åskmoln) där kraftiga uppvindar håller vattendroppar svävande och på tillräcklig höjd får dem att frysa och byggas på tills de är så tunga att de faller ur molnet som hagel. Hagel delas in i typerna snöhagel, småhagel och ishagel. Under svenska förhållanden är småhagel det vanliga haglet sommartid. Utbredningen av hagelbyarna är ofta lik åskskurarna. Avgränsningen kan nästan vara knivskarp. De gånger haglet kommer med åskfronter kan utbredningen vara mer allmän.

Effekt på grödan

Typen av hagel i olika kombinationer med temperatur, regn och vind ger väldigt olika effekt på olika grödor i olika utvecklingsstadier. Snöhagel tidigt på säsongen ger sällan någon skada. Småhagel kan vara harmlöst om det faller ner lugnt inkapslat i regndroppar men aggressivt i kombination med vindbyar. Ishagel upplevs oftast som elakt då växternas vaxskikt skadas eller växtdelar slås sönder. Följderna beror givetvis också på grödans kondition vid tillfället och dess förutsättningar till återhämtning efteråt.

Kontakta försäkringsbolaget

Om du har drabbats av hagelskada på din gröda är det viktigt att du anmäler detta till försäkringsbolaget så snabbt som möjligt, så att en Grödavärderingsman kan ta kontakt med dig. Det är viktigt att anmälan görs inom de närmsta dagarna efter att skadan har inträffat för att undvika att ytterligare skada sker på grödan, som till exempel skyfall eller skada från djur.

Värdering av skadans omfattning

När du har fått kontakt med en värderingsman så bestäms en tid för när besiktning av den skadade grödan ska ske. Ofta är det bra att den ansvarige för odlingen är med vid värderingen. Värderingsmannens uppgift är att fastställa skördeförlusten- det vill säga hur många kilo som har blivit förlorat. Beroende på hur stor del av grödan som har blivit förstört och hur omfattande skadan är så varierar tiden för värderingen. Överlag görs värderingen klar vid första besöket, men är det större skador eller komplicerade grödor kan värderingen kräva ett eller fler återbesök. Värderingen baseras på värderingsmannens kunskap men även på de odlingsförsök på olika grödor som Agria har utfört, för att likrikta värderingen för samtliga värderingsmän. Efter att en värdering har gjorts får ägaren av lantbruket ett protokoll. Ett likadant protokoll skickas även till Agria där skaderegleringen görs och ersättning beräknas.

Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 1 av 1 gillade, 5 i betyg