Tips inför köp av avelstjur

Ska du köpa en avelstjur? Här får du tips på vad du ska tänka på inför köpet och även inför betessläppet, samt kring hur du kan kontrollera att tjuren fungerar som han bör.

Inför köpet av tjuren:

 • Köp tjuren i god tid före betäckningssäsongens början. Tjuren hinner då anpassa sig till din besättning och närmiljö.
 • Kontrollera den säljande besättningens hälsostatus. Du vill ju inte att tjuren tar med sig någon smitta till din besättning.
 • Kontrollera tjurens lynne. Acceptera aldrig några tveksamheter vad gäller tjurens hanterbarhet.
 • Välj ras på tjuren utifrån vilken typ av hondjur (kvigor eller kor) tjuren ska betäcka och vilken typ av kalvar du vill producera.
 • Se till att du köper en stamboksförd tjur. Då kan du titta på tjurens avelsvärde för födelsevikt, tillväxt, lätta kalvningar, formklass, fettgrupp och slaktkroppstillväxt. Välj tjur utifrån vad som passar din besättning bäst.
 • Tänk också på hur många hondjur tjuren ska betäcka. En 1-åring bör inte betäcka fler än 10-15 hondjur för att säkerställa en hög dräktighetsprocent och samlad kalvningssäsong. En 2-åring kan klara av att betäcka 20-25 hondjur och en äldre tjur ända upp till 35 hondjur.
 • Köper du en äldre tjur ska du be att få ta del av tjurens kalvningsstatistik, till exempel dödfödslar och andelen svåra förlossningar efter honom.

Inför betessläppet:

 • Se till att tjuren är i gott hull (inte för fet) när han släpps ut för betäckning. Köper du tjuren i god tid innan betäckningssäsongen så har du större möjlighet att påverka detta själv. Tänk också på att en ung tjur fortsätter att växa och då behöver ha tillgång till foder så att han klarar detta utan att magra av.
 • Verka tjuren i god tid innan betessläppet så att han inte är ”ömfotad” när han kommer ut, en stor och tung avelstjur måste ha fungerande klövar och ben. Det är också bra om tjuren får möjlighet att röra sig regelbundet under en period innan betäckningssäsongen, till exempel genom att man släpper ut honom i en rastfålla några timmar varje dag.

Kontrollera att tjuren fungerar:

 • Innan betäckningssäsongen är det bra att kolla upp att tjuren, vare sig du köpt en ny tjur eller det är en äldre tjur som ska i arbete igen. Att låta veterinärbesikta avelstjuren innan betäckningssäsongen ökar möjligheterna till en lyckad och komplikationsfri betäckningssäsong.
 • Dessutom behöver du se över flockens beteende och skriv ner de betäckningar och uppvaktningar du ser för att kunna följa upp eventuella omlöpningar. Vid en hög andel omlöpningar kan du misstänka att något inte står rätt till och tjuren kanske måste bytas ut. När hösten kommer och korna eventuellt är tomma så är det för sent att göra något.
 • Tänk även på att mycket varma perioder, tillfälliga infektioner och knottangrepp kan göra en fullt avelsduglig tjur tillfälligt ofruktsam under en period.

Källa: Gård- och Djurhälsan

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg