3 tips för säker uppstallning

  1. Ljust och halkfritt
  2. Tänk på att ha bra flyktvägar för djurskötaren
  3. Sträva efter att hålla djuren i grupp

Största riskerna vid förflyttning

- De största riskerna både för dig och för dina djur uppstår i samband med förflyttning av djuren, vid avskiljning och vid kalvning. Det är därför extra viktigt att ha utrymmen som fungerar bra i just de situationerna, t.ex. genom att se till att drivgångarna är säkra, det vill säga det ska vara torrt, rent, halkfritt och ljust för djuren. Du vill undvika att djuren känner att de tappar fästet och glider och blir stressade på grund av detta, du vill också ha ljust då djur hellre går in i ett ljust utrymme jämfört med ett mörkt utrymme, säger Patrik Gustafsson.

- Utöver att anpassa stallarna för att minimiera stress för djuren är det väldigt viktigt att ha gångar och uppstallningsplatser där det finns bra flyktvägar för dig om det skulle uppstå en situation som kräver att du behöver komma undan snabbt, smidigt och på ett säkert sätt. Därför är det alltid säkrare att ha liggande rör eller små steg som innebär att du får fäste om du behöver klättra över en vägg eller grind.

Sträva efter att hålla djuren lösa och i grupp

- Målet med all uppstallning ska vara att djur aldrig ska hållas enskilt eller vara understimulerade. Detta innebär att det alltid ska strävas efter att djur skall hållas lösa och i grupp. Detta ställer dock ibland till problem, för exempelvis äldre tjurar som kan vara svåra att hålla i grupp. Kor och ungdjur bör alltid hållas lösa på grupp, detta innebär att de då får möjlighet att röra sig mycket och likaså får möjlighet att ha varandra som trygghet och en stressad individ kan då söka trygghet hos en tryggare individ. Det är också viktigt att ha säkra system vid hantering, med väl planerade drivgångar och en i förväg uttänkt plan vid till exempel förflyttning av djur eller avskiljning. Om du som djurskötare snabbt måste ta dig ut ur drivgången eller boxen, vad gör du då?

Äldre tjurar kan vara ett problem

- När det kommer till äldre tjurar bör de hållas enskilt under den period då de inte går med kor. När äldre tjurar hålls i grupp finns risk för att de skadar varandra eller djurskötarna. Dessa bör istället hållas lösa i enskilda boxar. Viktigt vid hållande av tjur är att de inte ska placeras i boxar utan kontakt med andra djur eftersom även en äldre tjur behöver andra djur för att vara lugn och trygg. Även när det gäller äldre tjurar är det viktigt att det finns säkra sätt för dig som djurskötare att ta dig ur boxen om något skulle reta upp tjuren och skapa en osäker situation, avslutar Patrik Gustafsson.