Att tänka på vid intag från betet

Nötdjur på bete

Hösten är här och vintern närmar sig och snart börjar det bli dags att ta in djuren från betet.Under sommaren när stallen är tomma passar många lantbrukare på att göra en årlig rengöring. Utöver det finns det ett par andra saker som kan vara bra att göra innan eller i samband med att djuren tas in på stall.

Parasiter hos förstagångsbetare

Håll gärna ett extra öga på ungdjuren, främst förstagångsbetare, efter intag från betet. Är det något djur som magrar av, inte växer som det ska eller hostar? Då kan djuret vara drabbat av parasiter och avmaskning kan behövas.

Två mag-tarmparasiter som smittar nötkreatur på bete och där djuren kan visa symptom vid intag från betet är löpmagsmask (Ostertagia ostertagi) och tunntarmsmask (Cooperia oncophora). Äldre djur som exponerats för löpmagsmask och tunntarmsmask är immuna, medan drabbade förstagångsbetare får en nedsatt tillväxt och vid högt smittryck även diarré, avmagring och/eller nedsatt allmäntillstånd.

Om förstagångsbetare intagna från bete utöver dålig tillväxt också hostar kan det vara ett tecken på att de är drabbade av lungmask (Dictyocaulus viviparus). Utöver hosta får djuren svårt att andas, äter dåligt och i vissa fall kan djuren till och med dö.

Dikalvar är i regel inte lika utsatta, men kan ha nedsatt tillväxt. 

- Det bästa sättet att förebygga infektion är genom att minska smittycket på betet, det kan man göra  med en strategisk betesplanering. Om dessa åtgärderna inte räcker kan det vara nödvändigt att avmaska djuren vid installning, säger Madeleine Agneborg lantbruksveterinär på Agria Djurförsäkring.

Du kan läsa mer om parasiter hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), www.sva.se

Dräktighetsundersöka dikor

Om man inte gjort det tidigare kan det vara en bra idé att dräktighetsundersöka sina dikor vid intag från bete. Genom att dräktighetsundersöka i början av stallperioden kan tomma kor som du vill slå ut skickas till slakt på hösten och du slipper kostnader kopplade till uppstallningen. Du kan också hullbedömma korna i samband med dräktighets-undersökningen och gruppera korna därefter så att de har optimalt hull inför kalvning. 

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg