Hur ser framtidens smartaste stall ut?

Jordbruksverket efterlyser nu framtidens stall för gris, mjölkkor, nöt och lamm - hur kan man öka lönsamheten genom ett smartare stall? I en tävling hoppas man få fram innovativa lösningar som ska hjälpa svenska jordbruksföretag. 

- Nu ger vi genom landsbygdsprogrammet möjlighet att försöka ta fram byggnader för framtidens lönsamma svenska animalieproduktion. Denna utmaning och tävling är framtagen i samverkan med flera branschaktörer. Behovet av att utveckla rationella stallar framgår även av de handlingsplaner som tagits fram för gris, mjölkkor, lamm och nöt, säger Jonas Fjertorp, utredare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Att ha en rationell drift i kostnadseffektiva stallar är viktigt för att kunna skapa goda förutsättningar för svensk animalieproduktion. Jordbruksverket vill att utmaningen ska kunna hjälpa svenska jordbruksföretag att möta framtiden med goda förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet.  

De efterlyser därför smarta lösningar kring material, konstruktion, byggprocess och driftsekonomi. Juryn kommer att utse det lönsammaste stallet inom varje produktionsgren (se nedan) och även uppmärksamma bra idéer inom följande:

 • stallets flexibilitet & anpassningsförmåga
 • material, konstruktioner och lösningar som är nya för svenska stallar
 • miljö- och klimatsmart produktion
 • god och säker arbetsmiljö
 • god djurvälfärd
 • högt smittskydd
 • landsbygdens byggnadskultur

Tävlingen omfattar djurstall inom produktionsgrenarna:

 • smågrisar
 • slaktgrisar
 • dikor
 • mjölkkor
 • slaktungnöt
 • lamm

Så går det till 

Juryn väljer ut två lag inom varje produktionsgren som får vara med och tävla. I varje lag ingår en jordbruksföretagare som planerar att investera i ett nytt stall och som anpassar byggnadslösningen därefter. Landsbygdsprogrammet står för projekteringskostnaderna. 

Tävlingen ska lyfta fram investeringsprocessen när man bygger nytt och förhoppningarna är att resultatet kan vara till nytta för alla som står inför en investering i djurstall. Jordbruksverket hoppas även att erfarenheterna från projektet kan spridas, både i Sverige och utomlands.  
Sista anmälningsdag är den 22 augusti.

Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg