En väg till mer svenskt protein

I början av oktober visade JTI bönrosten som kan minska beroendet av importerad soja i svensk animalieproduktion.

JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, arbetar som en länk mellan forskning och praktik. Bland annat är ett antal företag, däribland Agria, med och stödjer verksamheten och påverkar vilka problem som behöver en praktisk lösning.

Inhemsk proteinförsörjning är ett sådant område. Fredrik Fogelberg har under flera år arbetat med att ta fram svenska alternativ till importerad soja. Sverige importerar årligen ungefär 350 000 ton soja, som i huvudsak går till foder. En svensk odling av proteingrödor skulle bland annat minska foderindustrins miljöpåverkan och göra det möjligt för svenska odlare att producera eget proteinfoder i stor skala.

Soja har varit i blickfånget de senaste åren på grund av dess goda egenskaper; hög proteinhalt, hög smältbarhet och en bra aminosyrasammansättning. JTI har i försök visat att det är fullt möjligt att i södra och mellersta Sverige odla sojabönor, men att avkastningen inte är helt konkurrenskraftig och att en annan skördeteknik än den traditionella behövs.

I skenet av dessa upptäkter jobbar Fredrik Fogelberg vidare med att öka användbarheten av vanlig åkerböna. Åkerbönan har högre avkastning, inget behov av ny skördeteknik, men har lägre proteinhalt samt sämre smaklighet och smältbarhet. Inblandningen i foder begränsas idag av dessa faktorer.

För att komma till rätta med problemen kring smaklighet och smältbarhet kan man genom värmebehandling minska de antinutritionella faktorernas inverkan. Med den bönrost som JTI skaffat kan försök göras på hur åkerbönorna ska värmebehandlas på bästa sätt, för att kunna öka inblandningen i foderstaterna.

Vi önskar Fredrik Fogelberg lycka till och ser med spänning fram mot kommande rapporter om värmebehandling av åkerböna som ett led i ett minskat svenskt beroende av sojaimport.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg