Din tjur är halva besättningen

I köttbesättningen är avelstjuren det enskilt viktigaste djuret och ett välkänt talesätt säger att tjuren är halva besättningen.

Här följer några råd och rekommendationer som kan vara bra att följa inför köp och betessläpp av avelstjuren.

  • Köp tjuren i god tid innan betäckningssäsongen. Tjuren hinner då anpassa sig till din besättning och närmiljö.
  • Kontrollera hälsostatusen hos säljarens besättning. Du vill ju inte att tjuren tar med sig någon smitta till din besättning.
  • Släpp inledningsvis tjuren till en mindre grupp om cirka fem kvigor. Kom ihåg att aldrig släppa den nyinköpta tjuren till en flock med äldre kor. Inte sällan ”uppfostras” då tjuren rejält, vilket kan medföra att han riskerar att bli avskräckt från att betäcka.
  • Tänk på hur många hondjur tjuren ska betäcka. En ettåring bör inte betäcka fler än 10-15 hondjur (max 20 stycken) för att säkerställa en hög dräktighetsprocent och samlad kalvningssäsong. En tvååring kan klara av att betäcka cirka 25 hondjur och en äldre tjur cirka 35 hondjur (max 40 stycken).
  • Köper du en äldre tjur ska du be att få ta del av tjurens kalvningsstatistik, till exempel dödfödslar och andelen svåra förlossningar efter honom.
  • Om du bor i ett område där sjukdomen piroplasmos finns är det viktigt att även den tjur du köper kommer från ett sådant område – annars är det stor risk att tjuren blir svårt sjuk eller rent av dör.

Du vet väl att du kan teckna en särskild försäkring för din avelstjur? Han kan då försäkras till sitt hela värde, utan avdrag för självrisk och du kan även välja att komplettera försäkringen med ett veterinärvårdstillägg. Den särskilda försäkringen gäller inte bara tjurar utan den kan också tecknas för dina kor med höga avelsvärden.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg