Allt fler försäkrar kor

Sedan ett år tillbaka märker Agria Djurförsäkring en tydlig trend att allt fler väljer att försäkra sina nötkreatur. Det gäller såväl mjölkkor som köttbesättningar. Anledningen är enkel – ett sjukdomsfall eller dödsfall påverkar intäkterna från mjölk eller kött och blir direkt mycket kännbart.

Trots att antalet mjölkkor minskar i Sverige, ökar antalet försäkrade djur stadigt. Det verkar motsägelsefullt, men är logiskt:

-          Lönsamheten för svenska mjölkproducenter har sjunkit de senaste åren framförallt på grund av mjölkpriset. Störningar i produktionen på grund av sjukdom eller dödsfall kan innebära stora inkomstbortfall, vilket kan få förödande konsekvenser i et företag med små marginaler, Fredrik Wester, som arbetar med lantbruk hos Agria Djurförsäkring.

Statistik från Jordbruksverket (publicerad i oktober 2016) visar att antalet får och grisar minskar, medan antalet nötdjur ökar i Sverige. Det är framför allt köttdjuren som blivit allt mer populära.

-          De senaste årens positiva trend med stigande avräkningspriser för kött har drivit upp värdet på köttdjuren Antagligen är det därför vi ser en så tydlig trend i att allt fler väljer att försäkra sina nötkreatur än tidigare. Den som någon gång upplevt ett större produktionsbortfall är mer benägen att försäkra sig mot framtida förluster, säger Fredrik Wester.

Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg