Det långsiktiga målet är att öka djurens hälsa och hållbarhet. I avtalet är tre prioriterade områden utpekade - tjurar och hållbarhet, skadeförebyggande golvytor och hantering av antibiotika.

- Agria vill aktivt bidra till att skapa trygghet och en hållbar miljö för lantbrukare och deras djur. Som specialistbolag ser vi en stor del av de behov där forskning kan ge ökad kompetens och bidrar till detta, säger Stefan Fur, affärsområdeschef Häst & Lantbruk, Agria Djurförsäkring.

Målet med 2016 års specialutlysning är att forskningsresultaten ska komma till direkt praktisk användning för att förebygga mekaniska skador. Insatsen förväntas även bidra till en ökad hållbarhet hos avelsdjur samt bilda underlag för åtgärder som ytterligare kan begränsa användning av antibiotika.

- I och med att vi får förtroendet att förvalta Agria Djurförsäkrings forskningsmedel kan vi göra ännu mer nytta för Sveriges lantbrukare, säger Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforsknings VD.

Stiftelsens kontakt med forskare, lantbrukare och rådgivare i kombination med Agrias kunskap om försäkringsärenden ger en bra bild av vilken forskning som behövs.

Agria Djurförsäkring avsätter sedan tidigare en del av sina intäkter till Agrias forskningsfond för lantbruksdjur och väljer nu att låta Stiftelsen Lantbruksforskning administrera de forskningsmedlen.

Agria Djurförsäkring stödjer också forskning om sällskapsdjur och hästar i samarbete med Svenska kennelklubben och Stiftelsen Hästforskning. Avtalet med Stiftelsen Lantbruksforskning innebär att man nu samarbetar kring forskning om djur i samtliga försäkringskategorier.

FAKTA

Höstens specialutlysning om lantbrukets djur
Fokus i utlysningen kommer att ligga på tre områden:
• Tjurar och hållbarhet (osteokondros)
• Skadeförebyggande golvytor 
• Antibiotikahantering

Utlysningen genomförs i ett steg. Stiftelsens beredningsgrupp bedömer både relevans och vetenskaplig kvalitet.

Viktiga datum:
• Utlysningen öppnar 1 november 2016
• Utlysningen stänger 13 januari 2017
• Styrelsen tar beslut i mars 2017

En utlysningstext kommer att publiceras på lantbruksforskning.se i slutet av vecka 42. 
Kontaktuppgifter till kansliet hittar du här