Varför försäkra Gröda?

På de skördemogna stråsädesgrödorna uppstår drösningsskador som ofta kan bli svåra. Skador på 40-50% och mer är inte ovanliga.
  • "Krökta ax" efter tidigt hagel ger sällan större förlust. Är hagelslaget hårt blir det "klumpar" istället för ax. Då blir förlusten stor.
  • Hagel kan slå ner stråsäden. Stråbrytning hindrar matning av axen, som ofta också kan slås av eller brytas av hagel.
  • På potatisen kan hagel slå av alla bladen och sarga stjälkarna svårt. Förlusten kan, beroende på sort, bli upp till 35-40% vid den känsligaste tiden.
  • Oljeväxter är hagelkänsliga, särskilt vid skördemognad. På tidigt utvecklingsstadium kan hagel bryta ner oljeväxterna helt. Avbruten eller försämrad näringstillförsel och grönskottsbildning kan ge stora förluster.
  • Sockerbetor och övriga rotfrukter skadas ofta av hagel. Vid den känsligaste tiden kan svår bladförlust orsaka förluster på 35-40%. 
Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg