Vad händer om dina djur blir dödade av fredat vilt?

Drabbas dina tamdjur av rovdjursangrepp kan du söka statlig ersättning från Länsstyrelsen. Med Agrias individförsäkringar kan du få ytterligare ersättning.

I de områden där det finns både rovdjur och tamdjur sker det ibland rovdjursangrepp på tamdjur. Oftast är det får som drabbas, och majoriteten av angreppen står vargen för.

Länsstyrelsen har till uppgift att förvalta beståndet av de stora rovdjuren, så att det finns livskraftiga stammar av det fredade viltet. Som fredat vilt räknas förutom varg även lo, björn, järv och kungsörn. Samtidigt arbetar Länsstyrelsen för att minimera de problem dessa rovdjur kan ge upphov till. Det är även Länsstyrelsen som betalar ersättning till drabbade djurägare.

Länsstyrelserna får årligen ett statligt anslag där ersättningen betalas från. Rovdjurstäta län med fast förekomst av varg - där angreppen förväntas bli fler - får en större del av anslaget. Får ersätts ofta med ett rekommenderat belopp, medan nöt värderas i varje enskilt fall.

Om du misstänker att rovdjur dödat eller skadat dina djur ska du först anmäla detta till din länsstyrelse, som skickar ut en besiktningsman för att kostnadsfritt undersöka skadorna. Om besiktningsmannen konstaterar att djuren har dödats av fredat vilt kan du söka ersättning från Länsstyrelsen.

Enligt Viltskadecenter, som utbildar länsstyrelsens besiktningsmän, är det bra om du som drabbad djurägare vidtar direkta åtgärder för att skydda dina djur. Detta eftersom risken är stor för ytterligare angrepp de följande dagarna och veckorna, i synnerhet om det rör sig om varg eller björn.

Agria ersätter mellanskillnaden

Agrias besättningsförsäkringar ersätter i regel inte skador orsakade av fredat vilt, i och med att den statliga ersättningen. Rovdjursskadat vilt som går i hägn, som exempelvis dovhjort, står i dagsläget utanför den statliga ersättningen. I detta fall ersätter Agrias besättningsförsäkring rovdjursangripna hjortdjur.

I de fall du har en enskild försäkring för får, get eller alpacka, så ersätter försäkringen mellanskillnaden om det belopp Länsstyrelsen har betalat understiger försäkringsbeloppet. För att det enskilt försäkrade djuret ska ersättas ska skadefallet styrkas med ett intyg från Länsstyrelsen, där djurets identitetsnummer och det belopp som Länsstyrelsen har betalat ut framgår.

Viltskadecenters hemsida kan du läsa mer om fredat vilt och hur du som djurägare kan förebygga rovdjursskador.

 

Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg