Nyheter i din försäkring för får- och getbesättningar

Den 1 januari 2014 utökades skyddet i besättningsförsäkringen gällande nyfödda lamm och killingar.

Den 1 januari 2014 utökades skyddet i besättningsförsäkringen gällande nyfödda lamm och killingar. Om du förlorar många lamm eller killingar som är dödfödda, dör eller måste avlivas före tio dagars ålder kan nu få ersättning för dessa.

Ersättningen baseras på förlusten av djur under en 45 dagarsperiod. Du ska under den tiden ha haft en förlust om minst 10 % av antalet födda lamm eller killingar, dock lägst ett försäkringsvärde om 2 500 kr.

Du får även ersättning om du förlorar tackor eller getter på grund av sjukdom eller skada som har ett samband med den höga dödligheten på dina lamm eller killingar.

OBS! Denna försäkring trädde i kraft 1 januari 2014 för alla försäkringstagare oavsett årsförfallodag.

Om du har några frågor eller vill veta mer om hur din försäkring ser ut eller fungerar är du välkommen att höra av dig till oss på Lantbruksavdelningen på 0775 - 88 88 88.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg