Nyheter i Agrias nötförsäkringar

Den 1 april lanserades Agrias nya, uppdaterade försäkringar för nötbesättningar, vilket innebär att nuvarande försäkringar successivt kommer att ersättas av två plusprodukter - en för köttbesättningar och en för mjölkbesättningar. 

I plusprodukterna är bland annat skyddet vid salmonellaspärr förbättrat och du kan nu få ersättning utan självrisk vid förlust av flera kalvar. Utöver plusprodukterna kommer det att finnas två basprodukter, och vi förbättrar även skyddet i tilläggsförsäkringen för mjölkavbrott.

Det här får du i Agrias nya plusprodukter:

  • Förbättrat salmonellaskydd – högre ersättningsnivå och förlängd tidsperiod för produktionsbortfall.
  • Inget avdrag för självrisk vid kalvförlust (gäller för minst fyra kalvar).
  • Hänsyn tas till besättningsstorleken – årssjälvrisken och gränsen för större djurförlust sänks för dig som har en större besättning.
  • Förbättrat skydd vid mjölkförlust – skadegränsen sänks, ett efterskydd vid saneringsslakt införs och du kan nu få ersättning för provtagning.

Här kan du läsa mer om våra nya nötförsäkringar

För dig som redan har Agrias nötförsäkring

Det förbättrade salmonellaskyddet kommer att börja gälla från den 1 april 2017 för dig som är kund hos Agria - under förutsättning att beslut om spärr fattats efter den 1 april 2017. Även skyddet vid kalvförlust kommer att börja gälla från den 1 april 2017, likaså förbättringarna av ersättningen vid mjölkavbrott. Den nya beräkningen av årssjälvrisken och gränsen för större djurförlust kommer däremot inte att gälla förrän din försäkring förnyats och du fått ett nytt försäkringsbrev.

Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg