Lättare att få ersättning för mjölkförlust

Från och med den 1 april har Agria sänkt skadegränsen i vår tilläggsförsäkring för mjölkavbrott. Nu räcker det med att du som kund har förlorat sju procent av den förväntade mjölkproduktionen under 30 dagar, istället för som tidigare tio procent.

Utöver detta har vi även ändrat hur försäkringen fungerar om mjölkförlusten beror på saneringsslakt, på grund av Streptococcus agalactiae, penicillinresistent Staffylococcus aureus eller Mycoplasma bovis.

Dessa bakterier för inte bara med sig en mastitproblematik i besättningen, utan kan även innebära en lägre mjölkproduktion i besättningen som helhet. Det är därför viktigt att du som kund har en strategi för hur du ska agera om du skulle få in någon av bakterierna i din besättning, och tar fram en plan för sanering tillsammans med din veterinär.

För att underlätta en effektiv sanering gör Agria följande ändringar i försäkringen, när det gäller mjölkavbrott orsakade av saneringsslakt på grund av Streptococcus agalactiae, penicillinresistent Staffylococcus aureus eller Mycoplasma bovis:

  • När det gäller mjölkavbrott på grund av saneringsslakt kan du endast få ersättning för en 30 dagars-period per försäkringsår, men vi inför istället ett 100-procentigt efterskydd. Efterskyddet innebär att din ersättning för 30 dagars-perioden dubblas, vilket innebär att du behöver bara uppnå skadegränsen för en period men du får ersättning för två.
  • En omfattande provtagning vid sanering är viktig för att saneringen ska lyckas, men provtagning och analys kan innebära stora kostnader. Vi inför därför en möjlighet att få ersättning för provtagning med 40 000 kronor per försäkringsår, vid ersättningsbara mjölkavbrottsskador beroende på saneringsslakt.

Här kan du läsa mer om villkoren för Agrias nötförsäkringar

Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg