Du och din tjur är värda en veterinärvårdsförsäkring

Foto: Rasmus Troedson

Nu börjar tjurarnas högsäsong och ett veterinärbesök för att tjuren blir halt eller sjuk kan bli dyrt. En försäkring som inkluderar veterinärvård kan minska dina kostnader.

Ett gammalt talesätt säger att tjuren är halva besättningen, så det finns all anledning att ta väl hand om honom. Du vet väl att Agria har veterinärvård i försäkringen för din avelstjur?

Veterinärvårdsförsäkringen för enskilt försäkrade djur ersätter veterinärkostnader för behandling av sjukdom eller olycksfall. Du kan även få ersättning för den medicin som veterinären lämnar i samband med besöket för att du ska kunna fortsätta den påbörjade behandlingen.

Försäkringen ersätter veterinärkostnader med upp till 10 000 kr per år. Försäkringen har en självrisk om 1 000 kr per varje 125-dagarsperiod räknat från första veterinärbesöket och en rörlig självrisk om 20 procent per skada.   

Ersättning för ofruktsamhet

Du kan i den ordinarie livförsäkringen även få ersättning för att tjuren i samband med sjukdom eller skada blir tillfälligt ofruktsam. Om tjuren under minst 30 dagar inte kunnat betäcka ersätter vi dig med tio procent av tjurens värde – dock lägst 2 000 kronor och högst 8 000 kronor.

Blir din tjur så sjuk eller skadad att den måste avlivas ersätter försäkringen det angivna försäkringsbeloppet utan att vi gör avdrag för självrisk.

Här hittar du de fullständiga villkoren.

 

Gillar? 1 av 1 gillade, 5 i betyg