Se över hjortarnas hägn inför vintern

För många svenska hjortuppfödare är djuren en viktig inkomstkälla, och inför kallare årstider är det viktigt att se över hjortarnas hägn. Här får du tips om vad du bör tänka på för att få till en säker miljö för djuren.

För de flesta svenska hjortuppfödare är köttproduktion huvudsyftet, ofta i kombination med livdjursförsäljning och jakt som binäring. Den svenska hjortnäringen växer, dels som en följd av att efterfrågan på ”klimatsmart kött” ökar, men också för att det är ett bra sätt att hålla betesmarkerna öppna.

Detta gör att hjortproduktionen är en betydande inkomstkälla för många. Agria försäkrar hela besättningar, och erbjuder även individförsäkring för mer värdefulla avelsdjur.

Minska riskerna i hägnet

Vintern är den svåraste årstiden för hjortarna, och det börjar nu bli dags att förbereda inför kallare tider. Här får du tips att tänka på inför vintern, för att minska riskerna för dina hjortar:

  • Se noga över hela hägnet. Se till att nätet är hårt spänt.
  • Ta bort buskar och träd nära stängslet för att minska risken för att vindfällen förstör nätet, samt att risken för rovdjursangrepp minskar.
  • Se över foderplatser så att alla djur kan äta samtidigt.
  • Stödutfodra med ensilage av bra kvalitet.
  • Ha en daglig tillsyn av dina hjortar för att tidigt kunna sätta in åtgärder om det behövs.
Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg