Anpassat efter besättningsstorlek

I Agrias äldre lantbruksprodukter och i de nya basprodukterna beräknas årssjälvrisken och gränsen för vad som räknas som "Större djurförlust" som en procent av besättningens totala försäkringsbelopp. I de nya plusprodukterna tar vi dessutom extra hänsyn till besättningsstorleken.

Målet med förändringen är att försäkringen ska vara bättre anpassad efter olika besättningsstorlekar. I plusprodukterna multipliceras procentsatsen med en faktor som beror på besättningsstorlek, för att sänka årssjälvrisken för dig som har en större besättning.
Om du har en mindre besättning och försäkringen i övrigt är oförändrad kommer årssjälvrisken att vara oförändrad.

Vid "Större djurförlust" ersätter försäkringen, utan avdrag av självrisk, om skadekostnaden överstiger skadegränsen inom 30 dagar. I de äldre produkterna och i basprodukterna är skadegränsen 5 % av besättningens totala försäkringsbelopp. I plusprodukterna kommer skadegränsen för dig som har en större besättning att vara lägre än 5 % av besättningens totala försäkringsbelopp.

När försäkringarna utformades var medelbesättningen mindre än den är idag och en faktor på årssjälvrisken gör försäkringen bättre anpassad för de stora besättningar som blir mer och mer vanliga idag. 

- Vi anser att självriskfaktor är en förutsättning för skapa balans för hela vårt segmentet gällande nötbesättningar, säger Fredrik Wester, försäljningschef Lantbruk på Agria Djurförsäkring.

Här kan du läsa mer om villkoren för Agrias nötförsäkringar

Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg