Agria följer dig från smittad till frisk gård

Agrias veterinär Madeleine Agneborg.

Varje år drabbas ett antal gårdar i Sverige av olika typer av smittor som slår ut hela eller delar av verksamheten. Vägen tillbaka till en vanlig vardag kan vara lång och krokig, med följder för ekonomin och en påfrestning som ofta drabbar hela familjen. 

Agria Djurförsäkring erbjuder besättningsförsäkring för nötkreatur, gris, får, värphöns, kalkon och kyckling. Försäkringen gäller för olika typer av smittor, som till exempel salmonella. Sverige har internationellt sett ett mycket bra smittoläge som följd av ett aktivt arbete med smittskydd och har lyckats utrota flera smittsamma sjukdomar i våra djurbesättningar.

– För att undvika att få in en smitta måste man dagligen jobba aktivt med förebyggande smittskydd, säger Madeleine Agneborg, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Trots ett gott smittskydd på gården kan utbrottet bli ett faktum. Om Jordbruksverket har spärrat gården så kontaktar Agrias veterinär omgående försäkringstagaren.

Vid den första kontakten går Agrias veterinär igenom vad försäkringen täcker. Vid en spärr, exempelvis vid ett salmonellautbrott, deltar Agrias veterinär och skadereglerare vid det inledande besöket på gården tillsammans med Jordbruksverket, SVA, besättningsveterinär och länsstyrelsen.

– För att försäkringstagaren ska kunna känna förtroende och använda sig av vår service fullt ut kan det vara viktigt att ha en personlig kontakt under hela processen. Därför finns vi alltid tillgängliga för rådgivning, säger Maria Blom Sydow, skadechef på Agria Djurförsäkring. 

Tips och råd

En besättningsförsäkring är inte bara en ekonomisk trygghet, utan erbjuder även en personlig kontakt som kan stödja i ett svårt läge, och ge råd för att komma på fötter igen. Det kan exempelvis handla om hur du flyttar djur och tvättar och sanerar.

Oavsett om smittan leder till att Jordbruksverket spärrar gården eller inte så finns Agria med i processen fram till att problemet är löst, djuren är friska.

För den drabbade kan ett utbrott ha stor inverkan och Agrias veterinär och skadehandläggare kan därför vara med som stöd till djurägaren i försäkringsfrågor vid möten tillsammans med Jordbruksverket, Sveriges Veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelsen.

Den nära personliga kontakten fortsätter sedan med regelbunden uppföljning utifrån kundens önskemål av stöd.

Om gården spärras kan det medföra kostnader på miljontals kronor och det kan ta många månader att hantera tills spärren tas bort av Jordbruksverket.

Att få en spärr på sin gård innebär för många att drabbas av en personlig kris. Dels de ofta tunga ekonomiska följderna och en ökad arbetsbörda, men det är heller inte helt ovanligt med psykiska besvär hos försäkringstagaren, övriga familjen och anställda på gården. För den som kombinerat sin besättningsförsäkring med en lantbruksförsäkring hos Länsförsäkringar finns det möjlighet att få stöd från en psykolog eller psykoterapeut.

– Vi ser att den kontinuerliga kontakten tillsammans med vår veterinära kompetens bidrar till att den drabbade försäkringstagaren snabbare får fram en plan med åtgärder och det psykiska stödet att gå vidare i en tuff situation, säger Maria Blom Sydow.

En besättningsförsäkring från Agria täcker försäkringstagarens behov från smitta till en frisk gård med friska djur. För ett optimalt skydd mot exempelvis salmonella deltar djurägaren i Jordbruksverkets frivilliga salmonellaprogram i kombination med en besättningsförsäkring från Agria. 

Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 3 av 3 gillade, 5 i betyg