Enligt tradition var det sista fredagen i mars åter dags för tjurauktion i skånska Gunnarp. Auktionen som årligen samlar köpare och säljare från hela Sverige var som vanligt välbesökt. Alla var dock inte på plats för att köpa tjur, utan de flesta nöjde sig med att njuta av den goda stämningen och att se på när de tjusiga tjurarna auktionerades ut.

Rekordhögt medelpris

Samtliga 87 tjurar som klarat slutbesiktningen såldes. Det sammanlagda värdet var nästan 4,7 miljoner kronor. Bland de sålda tjurarna fanns även de åtta tjurar som under senaste året tjänstgjort på seminstationen VikingGenetics. Medelpriset för alla tjurar blev rekordhöga 53 977 kronor. Den tjur som det betalades allra högst pris för var herefordtjuren 534 Buck av Folkestorp. 115 000 kronor stannade budgivningen på.

Veterinären gav råd

Stationsveterinären Carlos Kallay informerade om hälsoläget bland tjurarna, och gav de nyblivna tjurägarna några goda tips inför hemresan. Det är viktigt att tänka på att låta tjuren acklimatisera sig i sitt nya hem, i åtminstone tre veckor, innan han sätts i arbete. En ettårstjur, som gör sin första betäckningssäsong ska under det första året inte släppas till fler än 15 hondjur.

Tjurarna som säljs under auktionen har stått och vuxit på sig på prövningsstationen sedan augusti förra året. Mer noggrant besiktade tjurar är svåra att hitta. Förutom tillväxt så tittar man även på exteriör, klövar, lynne, testiklar samt generell hälsa. Prövningen med dess tjurar fyller en viktig funktion för det framtida avelsarbetet i Sverige.