Dags igen att kora årets bästa ko i SARA-klassen

Anmäl er till SARA-klassen Elmia 2015. Läs mer om vilka kvalifikationer som krävs och hur du anmäler dig.

Tävlingen, som inte bara är en skönhetstävling  är ett samarbete mellan VikingGenetics och Agria Djurförsäkring som tillsammans premierar friska kor. För att kvalificera sig till klassen krävs, förutom att vara vacker, att kon ska ha fått fyra kalvar, mjölka 10 procent bättre än rasmedeltal, ha bra juverhälsa och ett kalvningsintevall under medeltalet. Första pris är 25 000 kronor till Holstein och SRB, och 15 000 kronor till Jersey. Pengarna önskar vi ska användas till en studieresa. Anmälan sker på rasföreningarnas hemsida eller genom er avelsrådgivare på Växa Sverige.

Till VikingGenetics

Gillar? 1 av 1 gillade, 5 i betyg