Område: Katt Om Skräckaggression

Skräckreaktion

En reaktion som vi upplever som aggressivitet behöver inte alltid vara illasinnad. Den kan frammanas av både rädsla och tillgripas som försvar.

Artiklar