Område: Katt Om Aggression

Avledd (sidoriktad) reaktion

När en vanligen timid- och vänlig katt ger sig på sin ägare, biter och klöser, känns det upprörande. Särskilt om kattens angrepp känns obefogat. Detta är vad som ibland även kallas för avledd- eller sidoriktad aggression, men är snarare en reaktion från kattens sida än ett aggressivt beteende.

Artiklar
Kel- och bitsyndrom

En katt kan ibland helt oprovocerat och oväntat, ur djurägarens synpunkt, attackera och bita sin ägare när ägaren bara klappar sin katt. Detta är vad många kallar för kel- och bitsyndromet. Det är ofta en reaktion på en känsla av otrygghet och osäkerhet som katten får när ägaren passerar en trygghetströskel. 

Artiklar
Skräckreaktion

En reaktion som vi upplever som aggressivitet behöver inte alltid vara illasinnad. Den kan frammanas av både rädsla och tillgripas som försvar.

Artiklar
Smärtreaktion

Många äldre katter har ofta kronisk ledvärk, stelhet eller skador, som gör dem mindre tolerant för hantering. Detta är vad som ofta kallas för smärtaggression, men är snarare en reaktion från kattens sida.

Artiklar
Ändrat beteende mot andra katter

Min katt på 10 år har den senaste tiden fått förändrat beteende, lite mer aggressiv, mot de andra katterna i hemmet. Jag tycker även mig se att han har lite ont när han bland annat ska i och ur kattlådan. Kan dessa saker ha med varandra att göra?

Fråga veterinären