Är katten importerad från ett nordiskt land (Norge, Danmark, Finland eller Island) gäller samma införsäkringsregler som för svenska katter. Om katten har varit i Sverige (eller i något annat nordiskt land) i mer än fyra månader gäller också samma införsäkringsregler som för svenska katter. För svenska katter behövs ett veterinärintyg om man tecknar en livförsäkring med belopp över 15 000 kronor.

Veterinärintyg krävs för utlandsimport

Har katten importerats från ett land utanför Norden och kommit till Sverige för mindre än fyra månaders sedan, krävs ett veterinärintyg för att försäkra katten. Veterinärintyget ska vara svenskt och måste skickas till oss senast 30 dagar efter att du har tecknat försäkringen. Vi godkänner inte smittskyddsintyg.

Försäkring som gäller innan ankomst till Sverige

Om du ska importera en katt som måste sitta i karantän i ett annat land innan den kommer till Sverige, eller om katten bor kvar i sitt ursprungsland för att den exempelvis måste rabiesvaccineras innan flytten, kan du teckna en försäkring som redan börjar gälla under tiden i utlandet. För att teckna en försäkring som ska börja gälla utomlands måste katten vara i ett land där Agrias försäkringar gäller (EU-länder, Norge och Schweiz).

För att teckna en försäkring som ska börja gälla innan katten har kommit till Sverige måste du skicka in ett veterinärintyg som är utfört i landet där katten befinner sig. Ladda ner det engelska veterinärintyget som ska användas längre ner på sidan.

Om du tecknar en försäkring som ska börja gälla utomlands måste katten införas till Sverige inom fem månader från att försäkringen börjar gälla. När katten sedan kommer till Sverige, kräver vi inget ytterligare veterinärintyg för att försäkringen ska fortsätta gälla i Sverige.

Gör så här:

  • När du har varit i kontakt med oss och ansökt om försäkring blir du ombedd att skicka in ett veterinärintyg om det krävs.
  • Ta en kopia på veterinärintyget som veterinären har fyllt i
  • Märk intyget med försäkringsnummer eller ditt personnummer
  • Skicka kopian av veterinärintyget till: Agria Djurförsäkring, Box 70306, 10723 Stockholm.