Diarréerna kommer i skov och tar hela 6-36 månader att läka ut.

Katter kan bära på parasiten Tritrichomonas utan att själva vara sjuka. De kan dock smitta andra genom sin avföring. Överlevnadstiden för parasiten utanför katten är en timme i luften men flera dagar i blöt avföring. Tiden från att en katt smittas till det att den visar symtom är 4-14 dagar.

Symptom på Tritrichomonas foetus 

De katter som blir sjuka av parasiten får långvariga och illaluktande diarréer liknande komockor som ibland kan vara blod- och/eller slemblandade. Diarréerna kommer i skov och tar hela 6-36 månader att läka ut. Om det är illa kan katten även bli avföringsinkontinent.

Eftersom parasiten angriper grovtarmen, och inte tunntarmen, påverkas inte upptaget av näringsämnen. Kattens allmäntillstånd förblir därför oförändrat och den tappar inte i hull. De smittade katterna är alltså i det närmaste symptomfria bortsett från diarrén som kan vara kraftig och en ibland inflammerad analöppning.

Behandling

Eftersom problemen som Tritrichomonas orsakar är relativt nya i Sverige finns ännu ingen vedertagen och välfungerande behandling. Vissa preparat kan ge en skenbar, tillfällig förbättring men i själva verket förlänga utläkningstiden. Preparatet Ronidazol, som ännu inte är registrerat för katt, har dock visat sig ha god effekt. Infekterade katter bör inte användas i avel, inackorderas på pensionat, tas till utställning eller liknande där de riskerar att smitta andra katter.

Man vet att katter som tidigare haft Tritrichomonasorsakad diarré fått återfall vid stress samt att många utläkta katter fortsätter att vara kroniska smittbärare. Dessutom tar det längre tid för katter som lever med flera andra att läka än de som är ensamkatter.