Symtom på salmonella hos katt

  • Minskad aptit
  • Diarré (ibland blodblandad)
  • Kräkningar
  • Feber
  • Buksmärta
  • Nedsatt allmäntillstånd

En katt som smittats av salmonella får inte alltid alla dessa symtom. Katten kan få lindriga symtom eller vara helt utan symtom trots att den är smittad. I allvarliga fall kan katten bli mycket sjuk med flera av symtomen ovan och till och med få dödlig blodförgiftning.

Behandling av salmonella hos katt

Smittade katter behöver oftast inte behandlas utan tillfrisknar på egen hand. Katter som blir allvarligt sjuka av smittan behöver dock understödjande vård hos veterinären.

När behöver jag kontakta veterinär?

Om katten har nedsatt allmäntillstånd, hög feber, slutar äta, har diarré eller ihållande kräkningar bör veterinär kontaktas.

Så smittar salmonella

Katter smittas precis som vi människor via det den äter. Smittade fåglar som katter fångar och äter är en av smittvägarna, framförallt på senvinter och tidig vår. Det beror på att fåglarna då oftare samlas vid fågelbord och smittar varandra. Även smittade fåglars avföring kan sprida smittan. Alla katter kan smittas men det är större risk att bli sjuk av salmonella för en kattunge eller katt med nedsatt immunförsvar.

Salmonella kan smitta mellan katter och människor, var därför noggrann med hygienen.

Hygienråd

  • Tvätta händerna
  • Håll katten borta från livsmedel och köksytor
  • Diska och tvätta rent kattens saker med separat diskborste
  • Om det finns flera djur i hemmet, se till att vara extra noggrann med hygienen