Varför river och klöser katten på möblerna?

Katten klöser av många orsaker: främst för att markera sitt revir men även för att vässa sina framklor, för att få loss gamla, utslitna klodelar, för att sträcka på och öva den in- och utdragande klomekanismen och som aktivering.

Det finns doftkörtlar på undersidan av kattens framtassar och då dessa gnuggas mot en möbel, sätter katten sin personliga märkning på den. Det är förklaringen till att det oftast är ägarens favoritmöbel som blir mest illa åtgången. Katten svarar på ägarens personliga doft genom sin egen doftmarkering. Att klä ett vässträ med en flitigt använd tröja kan locka katten bort från möbeln.

Ge katten många klösmöjligheter

Katter vässar alltså inte bara sina klor när de klöser utan de stärker även sitt revir. Det är viktigt att vi uppmuntrar att de gör detta så att de känner sig trygga i sin hemmiljö. Det finns väldigt många olika varianter på klösmöjligheter, alltifrån klösmattor man lägger på golvet, klätterställning, klöspelare, klösbrädor du sätter upp på väggen m.m. Ha gärna lite blandat.

Se till att ha en klösbräda vid huvudentren till ert hem och vid alla eventuella andra utgångar där dofter utifrån kan komma in. Se till att de sitter tillräckligt högt så katten verkligen kan sträcka på sig ordentligt när den klöser.

Sedan bör det finnas en klösmöjlighet i varje rum, framför in- och utgången till rummet, även här för att uppmuntra att katten skall kunna märka sitt revir.

Olagliga operationer

I desperation låter vissa kattägare bland annat i USA operera bort kattens klor, vilket är förbjudet i Sverige. Frånsett fysisk smärta kan ett sådant ingrepp ge psykiska skador. Dessutom försätts katten i en allvarlig olägenhet när det gäller klättring, jakt och sociala relationer.

Om en katt med stor intensitet vässar sina klor i andra katters närhet, visar det på ett stort självförtroende och säkerhet.

Gillar? 2 av 4 gillade, 2,5 i betyg