Se upp för salmonella och bandmask om din katt jagar

Trots att våra tamkatter sedan länge är domesticerade har de jaktinstinkterna i behåll och som utekattsägare har du säkert någon gång hittat ett litet bytesdjur på dörrmattan. Tänk på det här om din katt jagar småfåglar och gnagare.

Gnagare kan smitta katten med bandmask

Många utekatter är skickliga jägare som gärna fångar allt från möss till småfåglar. Om du vet med dig att din katt gärna jagar och äter möss, råttor eller sorkar ska du vara observant på mask. Detta eftersom din katt genom att äta smågnagare kan få i sig bandmasklarver.

Det rekommenderas inte längre att man rutinmässigt avmaskar vuxna katter regelbundet. Kattungar och unga katter bör däremot avmaskas med jämna mellanrum, men då främst mot spolmask.

Mot bandmask avmaskar man endast om man upptäcker att katten drabbats av just det. Har du en katt som en gång fått bandmask gäller det sedan att vara extra uppmärksam. Utekatter blir nämligen lätt återinfekterade och får ofta bandmask igen inom tre till fyra månader.

Salmonella kan finnas hos småfåglar

Om din katt jagar småfåglar finns också en liten risk att den smittas av salmonella. Vintern 1999 påvisades det första salmonellautbrottet hos utekatter i Sverige och sedan dess smittas ett litet antal katter varje år. Risken är störst på vårvintern när småfåglarna samlas runt fågelborden. Då är en del av de fåglar som infekterats försvagade efter vintern och enkla byten för katter.

Symptom på salmonella hos katt är feber, aptitlöshet och diarré. Om du misstänker att din katt är smittad är det viktigt att du kontaktar en veterinär för råd. Då småfåglar kan smitta både människor och katter med salmonella bör du vara noga med handhygienen. Ta inte direkt i en fågel som din katt tagit hem som trofé och städa noga. 

Gillar? 5 av 5 gillade, 5 i betyg