Katter är högt älskade husdjur

Av de tillfrågade respondenterna betraktade 63 procent sin katt som en familjemedlem snarare än ett husdjur. Och glädjande nog ansåg hela 82 procent att katten har högre eller samma status som hunden.

-   Den svenska katten har gjort en makalös statusresa under bara några år, och har idag en helt annan position än tidigare kattgenerationer. Katten har tagit det definitiva klivit in i våra hjärtan och upplevs i många fall som en familjemedlem, säger Patrik Olsson, affärområdeschef sällskapsdjur, Agria Djurförsäkring.

Kvinnor verkar uppskatta sina katter lite extra

Undersökningen visar att kvinnor prioriterar sin katt något högre än männen. Tre av tio kvinnliga kattägare har någon gång avböjt planer för att vara hemma med sin katt istället. Så många som 54 procent av kvinnorna skulle kunna välja bort en partner som inte gillar ens katt. Och hälften av de kvinnliga kattägarna myser hellre med katten än med sin partner.

-   Undersökningen visar att det framför allt är kvinnor som värnar om sina katter och gör val i livet där katten går före, säger Patrik Olsson.

Men trots att 88 procent säger sig älska sin katt så har finns det fortfarande mer att göra för att fler katter ska få en säkrare, tryggare vardag.

-   Långt ifrån alla katter är idag ID-märkta, och många är fortfarande oförsäkrade. Det kan innebära att många katter inte får den vård de behöver, säger Patrik Olsson.

Undersökningen utfördes av PFM Research på uppdrag av Agria Djurförsäkring 2017 och svaren kom från 300 personer.

Resultaten i korthet:

  • 88 % av kattägarna säger att de älskar sin katt
  • 63 % ser sin katt som en familjemedlem snarare än ett husdjur
  • 53 % betraktar sin katt som ovärderlig
  • 82 % menar att katter har samma eller högre status som hundar
  • 47 % skulle välja bort en partner som inte gillar ens katt